Dydaktyka

Wykłady kursowe:

 • Podstawy paleontologii - Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Zoologia kręgowców - Adam Nadachowski, Krzysztofa Usnarska-Talerzak.
 • Wykłady monograficzne i specjalizacyjne:
 • Archeozoologia - Krzysztof Stefaniak,
 • Paleobiologia - Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Paleoekologia - Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Epoka czwartorzędu: Historia formowania się współczesnej fauny i flory - Adam Nadachowski, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak.


Ćwiczenia:

 • Podstawy paleontologii - Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Paleobiologia - Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Archeozoologia - Krzysztof Stefaniak,
 • Epoka czwartorzędu: Historia formowania się współczesnej fauny i flory - Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Zoologia kręgowców - Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Krzysztofa Usnarska-Talerzak.


Pracownie, konwersatoria, seminaria, zajęcia terenowe:

 • Seminarium magisterskie - Adam Nadachowski, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Pracownie specjalizacyjne - Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Konwersatoria - Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Krzysztofa Usnarska-Talerzak,
 • Wakacyjne ćwiczenia terenowe - Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak.