Historia Zakładu

Historia Zakładu

 • 2014. Pierwsze stwierdzenie europejskiego jaguara Panthera gombaszoegensis w Polsce, duże zainteresowanie mediów ogólnopolskich.
 • 2014. Organizacja 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno 16-19.10.2014r., liczny udział gości międzynarodowych z rozmaitych dziedzin (speleologia, geologia, paleontologia, badania kopalnego DNA).
 • 2012. Udział i współorganizacja w międzynarodowej konferencji:” European Middle Palaeolithic during MIS 8 - MIS 3: cultures - environment - chronology, Wolbrom, Poland, 25-28.9.2012”, poświęconej wynikom multidyscyplinarnych wykopalisk, trwających od 1991r.
 • 2011. Opis pierwszego stwierdzenia lamparta Panthera pardus w plejstocenie Polski.
 • 2010. Współudział w odkryciu i opisie pierwszych szczątków Homo neanderthalensis w Polsce, konferencja prasowa, duże zainteresowanie krajowych i zagranicznych mediów.
 • 2009. Wydanie monografii „Karst of the Częstochowa Upland and the Eastern Sudetes: palaeoenvironmets and protection”, sumującego wiedzę geologiczno-paleoentologiczną z terenu Wyżyny Częstochowskiej i Sudetów.
 • 1991. Prof. nadz. Teresa Wiszniowska nowym kierownikiem Zakładu (funkcja pełniona do 2006r.).
 • 1975. Kontynuacja wykopalisk w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (trwających do 1979r.)
 • 1969. Doc. Teresa Czyżewska nowym kierownikiem Katedry (funkcja pełniona do 1991r.).
 • 1968. Odejście prof. nadz. Zbigniewa Ryziewicza na emeryturę.
 • 1967. Rozpoczęcie wykopalisk w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, jednego z najbogatszych na świecie stanowisk niedźwiedzia jaskiniowego Ursus spelaeus s. l. (trwających do 1970r.).
 • 1961. Współudział (wraz z Zakładem Paleozoologii PAN w Warszawie) w wykopaliskach stanowiska Węże 2 (datowanego na 3,0-2,6 mln l.) na Górze Zelce k. Działoszyna.
 • 1958. Katedra przenosi sie do odbudowanego skrzydła Instytutu, zajmując parter i 1. piętro.
 • 1955. Zbigniew Ryziewicz zostaje profesorem nadzwyczajnym.
 • 1950. Katedra Paleozoologii w strukturze Instytutu Zoologicznego zatwierdzonego przez ministerstwo jako instytut wydziałowy.
 • 1947. Utworzenie Katedry Paleozoologii (jako odpowiednika niemieckiego Institut für Geologie und Paläontologie), pierwszym organizatorem i kierownikiem Zbigniew Ryziewicz. Katedra zajmuje pomieszczenia na parterze w głównym skrzydle. Pierwsze lata to praca u podstaw, ratowanie ocalałych zbiorów (m. in. z “Domu Steffensa”), organizacja struktury, pierwsze prace badawcze.
 • 1945. Przekształcenie niemieckiego Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau w polski Uniwersytet Wrocławski dekretem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta z dn. 24.8.1945r.