Staff Msc Urszula Ratajczak

mgr Urszula Ratajczak

Pawel_Socha

Doktorantka w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 110

e-mail: ratajczakurszula@gmail.com

tel.: 71 375 40 43


Zainteresowania badawcze:

  • taksonomia i ewolucja Bovidae,
  • biologia, paleontologia, paleoekologia i tafonomia ssaków,
  • czwartorzęd, ewolucja zespołów faunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków parzystokopytnych.