Współpraca

Współpraca krajowa i zagraniczna

Prowadzone badania naukowe i zajęcia dydaktyczne nie ograniczają się oczywiście tylko do działań wewnątrzzakładowych i wewnątrzuniwersyteckich. Prowadzimy intensywną wymianę myśli naukowej i doświadczeń badawczych z licznymi ośrodkami naukowymi, dydaktycznymi, muzealnymi oraz kulturalnymi w kraju i na świecie. Wielopłaszczyznowa współpraca w interdyscyplinarnych zespołach przy wieloaspektowych i wieloproblemowych projektach jest unikatową możliwością wymiany doświadczeń i uzyskanych rezultatów, w wymierny sposób poszerzająca nasze horyzonty badawcze.

 

Współpraca krajowa

Na terenie kraju współpracujemy z następującymi ośrodkami badawczymi:

 • Instytutem Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Zakładem Technik Molekularnych Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 • Katedrą Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Zespołem Parków Krajobrazowych województwa śląskiego,
 • Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym,
 • Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • Muzeum i Instytutem Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • Katedrą Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
 • Zakładem Geologii Ogólnej i Matematycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Muzeum Okręgowym w Koninie,
 • Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Zakładem Archeologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Zakładem Histologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi,
 • Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna obejmuje następujące ośrodki badawcze:

 • National Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraina)
 • Muséum Requien in Avignon (Francja)
 • Department of Physical Geography and Natural Management, Chernivtsi „Fed’kovych” National University (Ukraina)
 • Národní muzeum (Czechy)
 • Institut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)
 • Naturkunde- und Mammut-Museum Siegsdorf (Niemcy)