Historia Zakładu Zbigniew Ryziewicz

Zbigniew Ryziewicz

(ur. 4.2.1898 w Strutynie, zm. 21.3.1977 r. we Wrocławiu).

Zainteresowania badawcze

Uczestnik pierwszej wojny światowej jako członek Legionów Polskich (wielokrotnie ranny). Brał udział w 3. Powstaniu Śląskim jako żołnierz batalionu Saturn, za co został za zasługi na polu walki odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. Nauczyciel w tajnym szkolnictwie w drugiej wojnie światowej.

 

Kariera badawcza

1955 - profesor nadzwyczajny,

1946 - dr doktor nauk przyrodniczych, rozprawa „Ovibos recticornis sp. n.; Ein Beitrag zur Systematik der Unterfamilie Ovibovinae”,

1945 - mgr.

 

Zajmowane stanowiska

 • kierownik Katedry Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego (1947-1968),
 • prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1963-1965).


Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

 • członek w komitecie redakcyjnym Acta Palaeontologica Polonica,
 • członek Rady Naukowej Zakładu Paleozoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
 • członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
 • członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika,
 • twórca „Wrocławskiej Szkoły Paleozoologii”.

 

Publikacje

 1. Czyżewska T., Ryziewicz Z. 1976. Pinocetus polonicus n. gen. n. sp. (Cetacea) from the Miocene Limestones of Pińczów, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 21 (3): 259-291.
 2. Ryziewicz Z. 1969. Badania nad niedźwiedziami plioceńskimi. Acta Palaeontologica Polonica, 14 (2): 199-251.
 3. Ryziewicz Z. 1969. Szczątki waleni mioceńskich z Pińczowa. Przegląd Zoologiczny, 13 (2): 224-225.
 4. Ryziewicz Z. 1961. Znalezienie trzeciego okazu praptaka. Przegląd Zoologiczny, 5: 122-126.
 5. Ryziewicz Z. 1961. A tapir tooth from Nowa Wieś Królewska near Opole (Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 6 (4): 331-338.
 6. Ryziewicz Z. 1957. Szkielet niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus Rosenmüller) z jaskini pod Kopą Magury (Tatry). Acta Palaeontologica Polonica, 2 (2-3): 182-224.
 7. Ryziewicz Z. 1955. Obecny stan badań ssaków plejstoceńskich w Polsce. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 70: 71-76.
 8. Ryziewicz Z. 1955. Systematic place of the fossil musk-ox from the Eurasian Diluvium. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria B, 49: 5-74.
 9. Ryziewicz Z. 1954. O znalezieniu szkieletu pojedynczego osobnika niedźwiedzia jaskiniowego w grocie pod Kopą Magury. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 9: 104.
 10. Ryziewicz Z. 1954. O ssakach mioceńskich znalezionych w okolicach Opola. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 9: 105.
 11. Ryziewicz Z. 1954. Badania nad piżmowołami kopalnymi z terenu Polski. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 69: 177-252.
 12. Ryziewicz Z., Czyżewska T., Wolańska H. 1953. Paleozoologia. cz. II. Kręgowce. Skrypt dla szkół wyższych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Wrocław, 263 s.
 13. Ryziewicz Z., Czyżewska T., Wolańska H. 1952. Paleozoologia. cz. I. Bezkręgowce. Skrypt dla szkół wyższych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Wrocław, 250 s.
 14. Ryziewicz Z. 1949. Stanowisko systematyczne piżmowołu kopalnego z dyluwium Eurazji. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 4: 184-187.
 15. Ryziewicz Z. 1949. Edward Niezabitowski. Życiorys, dorobek naukowy. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1949: 160-166.
 16. Ryziewicz Z. 1933. Ovibos recticornis n. sp. Ein Beitrag zur Systematik der Unterfamilie Ovibovinae. Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles., Serie B, 1933 (1-5): 71-87.
 17. Ryziewicz Z. 1933. Ssaki dyluwialne z piaskowni pod Milowicami. W: Z badań nad dyluwium Śląska. Wydawnictwo Muzeum Śląskiego w Katowicach, Dział 3, 6: 47-63.