Pracownicy i doktoranci mgr Anna Lemanik

mgr Anna Lemanik

Doktorantka w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 116

e-mail: anna.lemanik@uni.wroc.pl

tel.: 71 375 40 46


Zainteresowania badawcze:

  • paleoekologia, zmienność morfometryczna i ewolucja czwartorzędowych gryzoni,
  • rekonstrukcje przemian środowiska i klimatu w czwartorzędzie,
  • biostratygrafia czwartorzędu.