Pracownicy i doktoranci mgr Katarzyna Zarzecka

mgr Katarzyna Zarzecka

Doktorantka w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 110

e-mail: kzarzecka@biol.uni.wroc.pl

tel.: 71 375 40 41