Pracownicy i doktoranci mgr Katarzyna Zarzecka - Szubińska

mgr Katarzyna Zarzecka - Szubińska

Doktorantka w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 102

e-mail: kzarzecka@biol.uni.wroc.pl

tel.: 71 375 40 41