Staff

Pracownicy i doktoranci

W Zakładzie Paleozoologii zatrudnionych jest obecnie czterech pracowników naukowo-dydaktycznych: jeden na stanowisku profesora zwyczajnego i trzech na etatach adiunktów. Ponadto sześciu doktorantów realizuje tematykę swoich rozpraw. Z Zakładem współpracuję również dwóch wolontariuszy.